Durant el curs

Durant el curs, a banda de l’activitat lectiva regular, fem moltes activitats que complementen el currículum d’aprenentatge i que ofereixen la possibilitat de viure experiències molt enriquidores i intenses a nivell personal.