Curs de so professional semipresencial

SO PROFESSIONAL, semipresencial , 200 hores.
 
Modalitat semipresencial que inclou el temari de Tècnic de so bàsic i professional.
110 h es fan on-line i 90 h són de pràctiques presencials a L’Intèrpret. 
Cal matricular-se directament a Microfusa
 
Professor classes presencials: Josep Maria Bossa.
 
 
Aquest curs està format per una primera part on line, de 6 mesos de durada, més un bloc de pràctiques realitzat en estudi de gravació professional de 90 hores de durada. Aquestes pràctiques es poden realitzar en qualsevol dels centres certificats per Microfusa, com L’Intèrpret.

El curs mostra tots els coneixements teòrics sobre el funcionament dels sistemes de sonorització professional. Des dels conceptes més bàsics, fins a les configuracions més completes d’estudis digitals. Les 90 hores de pràctiques en Estudi d’Enregistrament ofereixen una completa formació per al coneixements de l’equipament tècnic que trobem en els Estudis de Gravació professionals.

 
Objectius
Adquirir coneixements sobre les eines que permeten el processament del so, els sistemes de sonorització digitals, etc. relacionats amb les configuracions i equipament d’estudis en qualsevol dels àmbits típics de treball; estudi de gravació, post-producció, mescla, so en viu … Aprendre a través de la pràctica, el complet funcionament d’un Estudi de Gravació.
 
A qui va dirigit
El Curs de So Professional s’adreça tant a persones que volen convertir-se en professionals del so (en diversos camps d’especialització) com a músics, DJs o creadors multimèdia desitjosos d’aprofundir en els seus coneixements de so per desenvolupar la seva tasca en condicions idònies.
 
Temari
Mòdul de pràctiques – Iniciació al so (1er mòdul)

– Cadena d’àudio 1
– Cadena d’àudio 2
– Microfonia 1
– Taules de mescles 1
– Taules de mescles 2
– Taules de mescles 3
– Taules de mescles 4
– Altaveus
– Gravació
– Informàtica musical (2) Rewire

Mòdul de pràctiques – So Avançat (2n mòdul)

– Estudi digital 1
– Estudi digital 2
– Estudi digital 3
– Microfonia 2
– Microfonia 3
– Processadors 1 EQ
– Processadors 2 Dyn
– Processadors 3 FX
– Intro Instruments musicals electrònics 1 (sintes)
– Sistemes de sincro i contro MIDI

 
Mòdul de pràctiques-So Professional (3r mòdul)

– Processadors 4 (reverb i eco)
– Microfonia 4
– Estudi digital 4
– Estudi digital 5
– Instruments musicals electrònics 2 (samplers)
– Into a la post-producció d’àudio en vídeo
– Creació de so
– Intro a la barreja multicanal
– Intro a la producció musical electrònica
– Mastering

So Online

BLOC 1
Cadena d’Àudio 1 i 2 L’equipament i les configuracions existents en els diferents entorns de treball relacionats amb l’àudio. Cables, connexionat, senyals d’àudio, dispositius. Física del so Definició del so, generació i propagació. Freqüència, període, amplitud, fase, longitud d’ona. Psicoacústica. Decibel, la pressió sonora.

 Informàtica Musical 1 Maquinari i programari de producció musical. connexionat i configuracions. Interfícies d’àudio i les seves connexions. Conceptes informàtics. Superfícies de control. Seqüenciadors. Configuracions per a estudis domèstics.
Electrònica Bàsica Magnetisme, electricitat i electromagnetisme. Corrent elèctrica. Freqüència i amplitud. Magnituds elèctriques; tensió, intensitat i resistència. Llei d’Ohm. Potència elèctrica i sistemes de protecció. Aplicacions i dispositius.
Transductors 1. Micròfons Tipus de micròfons. Principis operatius dels micròfons. Especificacions tècniques; resposta en freqüència, sensibilitat, nivell de soroll. Tipus de micròfons segons la seva direccionalitat. Classificació segons la seva funcionalitat.
Informàtica Musical 2 Breu història dels instruments musicals electrònics. Equips multitímbrics i polifònics. Estàndard MIDI
Taules de mescles 1 i 2 Definició i classificació de les taules de mescles. Taules analògiques i digitals. Concepte de bus de mescla. Seccions d’un canal de la taula; entrada, equalització, auxiliars, adreçament del senyal. Seccions del Màster; sortida principal, CRM, màster d’auxiliars, Fx returns, Studio, Grups. Talkback. Connexionat de les entrades i sortides.
Transductors 2. Altaveus Tipus d’altaveus i el seu funcionament. Necessitat de recintes acústics. Bass Reflex. Especificacions tècniques. Filtres divisors-crossover-actius i passius. Sistemes d’amplificació. Etapes de potència, característiques tècniques.
Sistemes de gravació Classificació bàsica dels sistemes analògics i els sistemes digitals. Suports de gravació; magnètics, òptics, magneto-òptics. El convertidor AD i DA. Sistemes seqüencials, sistemes d’accés directe.
BLOC 2
Gravació Digital Digitalització. Diagrama de blocs a la conversió AD i DA. Formats de comunicació digital. El senyal de rellotge. Sincronia en sistemes digitals. Sistemes d’enregistrament digital òptics. Sistemes d’enregistrament digital magnètics. Enregistrament directa a disc. Formats d’àudio en entorns informàtics. El procés de producció en el domini virtual. Barreja virtual. Masterització.
Física del so i Acústica Musical 1 Classificació dels sons. Propietats del so. Evolució en el temps.
Processadors 1 i 2 Processadors de variació de timbre. Processadors de dinàmica. Processadors d’efectes especials.
Midi avançat Sistema binari. Missatges MI DI. Missatges de sistema. Taules d’implementació MIDI.
Acústica d’espais 1 i 2 Reflexió i difracció del so. L’absorció acústica. La Reverberació. Paràmetres bàsics de la reverberació. Mesurament de la reverberació. Disminució de la intensitat sonora amb la distància. Distància crítica. Efecte del soroll ambient. Els factors atmosfèrics. Reflexió i reverberació sonora en recintes. Les ones estacionàries. Freqüència de ressonància d’un recinte. ¿Aïllament o condicionament acústic?. Tractaments acústics. Processadors d’espai. Tipus de reverb i paràmetres.
Audició, Veu i conceptes de mescla Fisiologia de l’oïda humana. Sensibilitat de l’oïda. El sistema automàtic de protecció auditiva. Relació entre intensitat i sonoritat. L’audició binaural. L’efecte Haas. Emmascarament. Efectes de no linealitat en l’oïda. La veu humana. Formants vocals. Plànols sonors
Acústica musical 2 El temps musical. Compassos, figures, intervals i notació musical. Melodia i harmonia, consonància i dissonància. Posicionament microfònic I captació d’instruments.
Electrònica 2 Resistències. Condensadors. La bobina. Altres components electrònics. Nivells i impedància en els equips. Sincronia i automatització Tipus de sincronia. Configuracions pràctiques. La funció offset. Automatització.
Síntesi i mostreig Introducció a la síntesi. Diagrama de blocs d’un sintetitzador. Samplers (mostrejadors).
La indústria del so L’estudi de gravació. Directe. Post-producció i cinema. La indústria discogràfica. Mostres i marques comercials.
 
So Online
BLOC 2
Gravació Digital Digitalització. Diagrama de blocs a la conversió AD i DA. Formats de comunicació digital. El senyal de rellotge. Sincronia en sistemes digitals. Sistemes d’enregistrament digital òptics. Sistemes d’enregistrament digital magnètics. Enregistrament directa a disc. Formats d’àudio en entorns informàtics. El procés de producció en el domini virtual. Barreja virtual. Masterització.
Física del so i Acústica Musical 1 Classificació dels sons. Propietats del so. Evolució en el temps.
Processadors 1 i 2 Processadors de variació de timbre. Processadors de dinàmica. Processadors d’efectes especials.
Midi avançat Sistema binari. Missatges MI DI. Missatges de sistema. Taules d’implementació MIDI.
Acústica d’espais 1 i 2 Reflexió i difracció del so. L’absorció acústica. La Reverberació. Paràmetres bàsics de la reverberació. Mesurament de la reverberació. Disminució de la intensitat sonora amb la distància. Distància crítica. Efecte del soroll ambient. Els factors atmosfèrics. Reflexió i reverberació sonora en recintes. Les ones estacionàries. Freqüència de ressonància d’un recinte. ¿Aïllament o condicionament acústic?. Tractaments acústics. Processadors d’espai. Tipus de reverb i paràmetres.
Audició, Veu i conceptes de mescla Fisiologia de l’oïda humana. Sensibilitat de l’oïda. El sistema automàtic de protecció auditiva. Relació entre intensitat i sonoritat. L’audició binaural. L’efecte Haas. Emmascarament. Efectes de no linealitat en l’oïda. La veu humana. Formants vocals. Plànols sonors
Acústica musical 2 El temps musical. Compassos, figures, intervals i notació musical. Melodia i harmonia, consonància i dissonància. Posicionament microfònic I captació d’instruments.
Electrònica 2 Resistències. Condensadors. La bobina. Altres components electrònics. Nivells i impedància en els equips. Sincronia i automatització Tipus de sincronia. Configuracions pràctiques. La funció offset. Automatització.
Síntesi i mostreig Introducció a la síntesi. Diagrama de blocs d’un sintetitzador. Samplers (mostrejadors).
La indústria del so L’estudi de gravació. Directe. Post-producció i cinema. La indústria discogràfica. Mostres i marques comercials.
 

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: