Curs de so professional

SO PROFESSIONAL, nivell 2, 120 hores.
Alumnes per grup: mínim 3 i màxim 6.
 
Horaris/grups durant el curs escolar:
A convenir.
 
Professor: Josep Maria Bossa.
 
Preu: 2.190 €. Preu becat: 1.752 €.
 
 
El Curs de So Professional fa un exhaustiu recorregut a través de les matèries i eines que el professional del so necessita dominar i per desenvolupar la seva tasca, ja sigui en l’àmbit de l’estudi, del so en viu, la producció musical, la post-producció de vídeo, etc. Es tracta d’un curs eminentment pràctic (més del 65% de les 120 hores lectives de què consta el curs són sessions pràctiques) al final del qual l’alumne disposa de les bases necessàries per a desenvolupar-se i seguir creixent en l’àmbit d’especialització professional que triï a posteriori.
 
Objectius
Adquirir coneixements sobre les eines que permeten el processament del so, els sistemes de sonorització digitals, etc., relacionats amb les configuracions i equipament d’estudis en qualsevol dels àmbits típics de treball; estudi de gravació, postproducció, mescla, so en viu.
Preparar l’alumne per poder continuar el seu aprenentatge, més pràctic i especialitzat en cadascuna de les àrees de treball de l’entorn de la tecnologia de l’àudio.
 
A qui va dirigit
El Curs de So Professional s’adreça tant a persones que volen convertir-se en professionals del so (en diversos camps d’especialització) com a músics, DJs o creadors multimèdia desitjosos d’aprofundir en els seus coneixements de so per desenvolupar la seva tasca en condicions idònies.
 
Temari
CADENA DÀUDIO
Presentació dels equips i configuracions bàsiques que componen una instal lació de so. Nivells del senyal. Equips d’estudi i de directe. Pràctiques: Connexionat de l’estudi, entrades i sortides de la taula, utilització del patch-pannel, connexió i sonorització de micròfons en cabina
 
  
FÍSICA DEL SO
Per saber treballar amb el so, hem de saber què és. Definició, generació i propagació. Característiques, mesures, formes d’ona, freqüència, amplitud … Concepte de decibel.
 
 
TRANSDUCTORS
Microfonia i altaveus: funcionament i classificació. Tipus de micròfon i altaveu. Directivitat (diagrames polars), propietats, potència i dinàmica. Sistemes processats d’altaveus. Monitors. Aplicacions dels micròfons i presa de so. Pràctiques: Utilització de micròfons dinàmics i de condensador. Enregistrament de bateria, instruments de corda i veu. Realització de parell estèreo i anàlisi de sensibilitat i directivitat de diversos micròfons.
 
 
INFORMÀTICA MUSICAL-MIDI
Definició de MIDI, la informàtica musical, seqüenciadors, configuracions i equips (mòduls de so, controladors, connexions …), targetes de so, aplicacions bàsiques. Pràctiques: Connexions de sistemes MIDI. Utilització i estudi d’un seqüenciador. Canvis de canal, punxades, creació de melodia, canvis de programa.
 
ELECTRÒNICA I
Conceptes d’electricitat: Llei d’Ohm. Volts, Intensitat, Resistència. Tipus de corrent i alimentació. Cables, connectors i adaptadors. Balancejat de senyal. Connexionat elèctric i mesures de seguretat.
 
TAULES DE MESCLA
Parts i components d’una taula (auxiliars, subgrups, entrades, sortides …). Connexions i configuracions. Tipus de taules: SPLIT, IN-LINE, monitors, digitals. Diagrama de blocs. Introducció a les tècniques bàsiques de processament i mescla. Pràctiques: Estudi de les taules. Recepció i control de senyal. PFL. Enviaments a auxiliars, subgrups i màster. Gravació d’instruments en multipistes i monitorització.
 
 
TARGETES DE SO I DISSENY DEL HOME-STUDIO
Tipus d’aplicacions. Introducció a l’enregistrament digital. Característiques i arquitectura de les targetes de so. Gestió i emmagatzematge de dades. Drivers. L’home-studio analògic / el home-studio digital. Configuracions generals i específiques per a informàtica musical, música electrònica. Home-studio versus estudi professional.
 
SISTEMES DE GRAVACIÓ
Sistemes d’enregistrament: cinta magnètica, vinil, òptica. Funcionament, propietats i utilització. Diferències entre gravació analògica i digital. Pràctica: Ús del multipistes analògic i introducció a ProTools. El Punch: punxada manual i automàtic. Anàlisi de la saturació de la cinta. Comparativa distorsió analògica / digital
 
 
ELECTRÒNICA I
Conceptes d’electricitat: Llei d’Ohm. Volts, Intensitat, Resistència. Tipus de corrent i alimentació. Cables, connectors i adaptadors. Balancejat de senyal. Connexionat elèctric i mesures de seguretat.
 
TAULES DE MESCLA
Parts i components d’una taula (auxiliars, subgrups, entrades, sortides …). Connexions i configuracions. Tipus de taules: SPLIT, IN-LINE, monitors, digitals. Diagrama de blocs. Introducció a les tècniques bàsiques de processament i mescla. Pràctiques: Estudi de les taules. Recepció i control de senyal. PFL. Enviaments a auxiliars, subgrups i màster. Gravació d’instruments en multipistes i monitorització.
 
TARGETES DE SO I DISSENY DEL HOME-STUDIO
Tipus d’aplicacions. Introducció a l’enregistrament digital. Característiques i arquitectura de les targetes de so. Gestió i emmagatzematge de dades. Drivers. L’home-studio analògic / el home-studio digital. Configuracions generals i específiques per a informàtica musical, música electrònica. Home-studio versus estudi professional.
 
SISTEMES DE GRAVACIÓ
Sistemes d’enregistrament: cinta magnètica, vinil, òptica. Funcionament, propietats i utilització. Diferències entre gravació analògica i digital. Pràctica: Ús del multipistes analògic i introducció a ProTools. El Punch: punxada manual i automàtic. Anàlisi de la saturació de la cinta. Comparativa distorsió analògica / digital

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: