Curs de producció de música electrònica 2

PRODUCCIÓ DE MÚSICA ELECTRÒNICA, nivell 2, 80 hores. 
Alumnes per grup: mínim 3 i màxim 6.
Horaris/grups durant el curs escolar:
Pendents de confirmació.
Es crearan grups en funció de la demanda.
Aquest segon nivell realitza una visió del procés de Producció. Estudiarem una bona varietat de sistemes informàtics amb l’objectiu d’aclarir totes les possibilitats pel que fa a la composició i producció.
S’explica d’una forma exhaustiva les eines imprescindibles en una bona producció, utilitzades per a la generació de sons, els sintetitzadors i samplers. També aprendrem els aspectes necessaris sobre el procés tècnic de mescla en un entorn virtual, amb l’objectiu d’aconseguir la millor qualitat final, en el balanç sonor d’una bona producció.
El procés de producció es complementa amb els coneixements més fonamentals sobre composició musical. Aquest apartat del curs és molt útil per poder desenvolupar al màxim la creativitat de l’alumne.
Objectius
Proporcionar a l’alumne coneixements extensos sobre les eines i aplicacions per a la Producció de Música Electrònica. Aprendre els diferents processos d’una creació musical. L’alumnat dipondrá de recursos suficients per poder dedicar-se de una forma pràctica a una producció de Música electrònica.
Disposar de recursos suficients per poder afrontar nous reptes en la Producció Musical, ja sigui, a través de la continuació dels estudis o mitjançant pràctica i esforç personal.
A qui va dirigit
Aquest curs està orientat als alumnes que han fet el primer nivell de Producció de Música Electrònica. També és accessible per a professionals i / o persones amb estudis superiors o similars a la formació ofertada pel nostre centre, en qualsevol cas s’haurà superar les proves corresponents al primer nivell.
Temari
– Configuració de l’estudi. L’equip: Àudio Digital.
– Creació de llibreries. Creació de Loops, Enregistrament de font externa. Edició de les mostres. Gestió de llibreries.
– Transductors: micròfons. Enregistrament de veus. Talkback. Monitorització
– Física del so i introducció a la síntesi de l’àudio.
– Enregistrament d’instruments acústics.
– Creació de llibreries amb Reason i Ableton Live.
– MIDI avançat: superfícies de control.
– Acústica musical: audició i veu.
– Instruments musicals electrònics. Síntesi. Mostreig.
– Composició musical. Melodia i harmonia. Tonalitat. Escales.
– Producció amb seqüenciadors. Logic i Cubase.
– Processadors d’àudio. Equalització. Equalització, dinàmica, reverb i FX’s
– Introducció a l’edició i mescla de vídeo.
– Barreja, automatització i màstering.

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: