Curs de so bàsic

SO BÀSIC, nivell 1, 80 hores. 
Alumnes per grup: mínim 3 i màxim 6.
Es crearà un grup quan hi hagi suficients inscrits.
Proposta d’horaris/grups durant el curs escolar:
2 dies entre setmana de 19:00 a 22:00 h.
Dissabtes de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 17:00 h.
El curs de so bàsic, és la porta d’entrada a l’entorn dels sistemes de sonorització professionals. Durant el curs s’aprèn el funcionament bàsic dels equips i instal·lacions d’àudio professional, abordant aspectes relacionats amb la captació sonora, la mescla, l’enregistrament d’àudio, l’amplificació, els sistemes d’edició, etc. També es proporcionen els coneixements més necessaris de so i electrònica bàsica, amb l’objectiu d’assentar les millors bases possibles pel que fa als sistemes d’àudio i els conceptes de so.
Objectius
Proporcionar a l’alumne coneixements bàsics, referents a la configuració d’àudio. L’alumne adquireix capacitats suficients per poder desenvolupar tasques com a assistent en una instal·lació de so. Adquirir una base de coneixements suficients que permetin a l’alumne continuar amb estudis més avançats en àudio i sonorització professional
A qui va dirigit
Aquest curs està orientat per a totes aquelles persones que volen accedir als entorns de treball de l’àudio professional. Els alumnes que fan aquest curs provenen de diverses inquietuds, des de la persona aficionada que comença des de zero, els professionals que volen adquirir altres punts de vista o actualitzar-se, fins a persones amb estudis universitaris tècnics que no han tingut l’oportunitat de relacionar-se amb aquest entorn ni amb els professionals que s’hi dediquen.
Temari
CADENA D’ÀUDIO
Presentació dels equips i configuracions bàsiques que componen una instal lació de so. Nivells del senyal. Equips d’estudi i de directe. Pràctiques: Connexionat de l’estudi, entrades i sortides de la taula, utilització del patch-pannel, connexió i sonorització de micròfons en cabina
FÍSICA DEL SO I
Per saber treballar amb el so, hem de saber què és. Definició, generació i propagació. Característiques, mesures, formes d’ona, freqüència, amplitud … Concepte de decibel.
TRANSDUCTORS
Microfonia i altaveus: funcionament i classificació. Tipus de micròfon i altaveu. Directivitat (diagrames polars), propietats, potència i dinàmica. Sistemes processats d’altaveus. Monitors. Aplicacions dels micròfons i presa de so. Pràctiques: Utilització de micròfons dinàmics i de condensador. Enregistrament de bateria, instruments de corda i veu. Realització de parell estèreo i anàlisi de sensibilitat i directivitat de diversos micròfons.
INFORMÀTICA MUSICAL-MIDI
Definició de MIDI, la informàtica musical, seqüenciadors, configuracions i equips (mòduls de so, controladors, connexions …), targetes de so, aplicacions bàsiques. Pràctiques: Connexions de sistemes MIDI. Utilització i estudi d’un seqüenciador. Canvis de canal, punxades, creació de melodia, canvis de programa.
ELECTRÒNICA I
Conceptes d’electricitat: Llei d’Ohm. Volts, Intensitat, Resistència. Tipus de corrent i alimentació. Cables, connectors i adaptadors. Balancejat de senyal. Connexionat elèctric i mesures de seguretat.
TAULES DE MESCLA
Parts i components d’una taula (auxiliars, subgrups, entrades, sortides …). Connexions i configuracions. Tipus de taules: SPLIT, IN-LINE, monitors, digitals. Diagrama de blocs. Introducció a les tècniques bàsiques de processament i mescla. Pràctiques: Estudi de les taules. Recepció i control de senyal. PFL. Enviaments a auxiliars, subgrups i màster. Gravació d’instruments en multipistes i monitorització.
TARGETES DE SO I DISSENY DEL HOME-STUDIO
Tipus d’aplicacions. Introducció a l’enregistrament digital. Característiques i arquitectura de les targetes de so. Gestió i emmagatzematge de dades. Drivers. El home-studio analògic / el home-studio digital. Configuracions generales i específiques per a informàtica musical, música electrònica. Home-studio versus estudi professional.
SISTEMES DE GRAVACIÓ
Sistemes d’enregistrament: cinta magnètica, vinil, òptica. Funcionament, propietats i utilització. Diferències entre gravació analògica i digital. Pràctica: Ús del multipistes analògic i introducció a ProTools. El Punch: punxada manual i automàtic. Anàlisi de la saturació de la cinta. Comparativa distorsió analògica / digital

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: