L’Escola de So i Tecnologia Musical

L’Intèrpret és l’única Escola de So i Tecnologia Musical de la demarcació de Lleida. Naix el 2010, fruit de la convicció que la tecnologia pot estar al servei de la música per millorar-la. La base no és altra que el programa d’informàtica musical de L’Intèrpret, que és una de les propostes pedagògiques que donen personalitat al centre des de la seua formació.

Per fer aquest viatge, però, vam buscar un bon acompanyant, el millor. Microfusa és el centre  de so i tecnologia musical de referència a l’Estat. Una experiència que vam voler aprofitar per engegar l’escola. Així, L’Intèrpret ofereix alguns dels cursos que Microfusa imparteix als seus centres de Barcelona i Madrid. Amb els mateixos continguts, característiques, rigor i certificat en acabar-los. Un diploma, reconegut al sector, que obre portes.

Per poder impartir els cursos de so, de producció musical i Dj, l’Escola s’ha dotat de la darrera tecnologia, amb una aula d’informàtica dotada amb els darrers avenços i un estudi de so professional únic a Lleida.

Tot plegat, mantenint la filosofia de L’Intèrpret, amb innovació pedagògica i l’alumne com a centre del sistema operatiu.