Certificat Microfusa

L’Intèrpret ha apostat per la formació que imparteix Microfusa, com el centre de referència l’Estat en l’ensenyament del So i la Tecnologia Musical.
 
En superar cada curs, L’Intèrpret lliura un certificat Microfusa. Aquest és un diploma privat de formació no reglada. Ara bé, els certificats Microfusa estan àmpliament reconeguts al sector, com una garantia de rigor i professionalitat i d’haver adquirit els coneixements adients per desenvolupar una tasca professional.