PIMI, Programa d’Informàtica Musical de L’Intèrpret

Des dels nostres inicis, a L’Intèrpret hem apostat per integrar les noves tecnologies en l’ensenyament de la música, com a suport didàctic, però sobretot, com una eina més de creació i producció musical. Així, tot l’alumnat, des dels més petits fins als més grans, passen per l’aula d’informàtica musical o treballen aamb les aules mòbils d’iPads.
Aquest és, doncs, el Programa d’Informàtica Musical de L’Intèrpret (PIMI). El PIMI és un pla d’actuació de caràcter transversal. Això és, que vol afectar i repercutir sobre tots els nivells i membres de la nostra comunitat educativa.
Els principals focus d’actuació són:
• L’Aula Virtual de L’Intèrpret.
• La implementació de Google Workspace d’educació.
• Implementació de la metodologia i-Musi al llenguatge musical i a la iniciació musical.
• També al Llenguatge Musical, que empra l’ordinador o els iPads com a eines de creació artística així com per a fer dictats i treballar l’educació de l’oïda, treballar l’audició musical, visualitzar continguts d’internet, conèixer i utilitzar els principals editors de partitures i seqüenciadors.
L’Instrument, on es fa anar l’ordinador com a eina de suport en l’estudi, i serveix, així, per l’acompanyament rítmic i melòdico-harmònic.
• A la resta d’assignatures, com la Iniciació Musical, els serveix per a donar suport a les diferents activitats a l’aula.
El professorat, que utilitza la xarxa interna de l’escola per a preparar les classes, fer els informes trimestrals, preparar exàmens o arxivar els registres de tutoria. També per a la seua formació permanent.
• La comunicació amb les famílies, que majoritàriament es fa mitjançant l’app Dinantia.
• La Mediateca, que disposa d’uns 5000 registres, corresponents a llibres i partitures.
• La presència de L’Intèrpret a les xarxes és força destacable, mitjançant aquesta pàgina web i la seua inclusió a les xarxes socials, com una eina més de comunicació i de relació amb la comunitat educativa i més enllà.
Totes les aules de L’Intèrpret disposen d’un ordinador o tablet interconnectats per un servidor.
L’aula d’informàtica compta amb 7 ordinadors iMac, un equip de so amb tots els ordinadors connectats i una pissarra digital.
• L’Intèrpret disposa de 2 aules mòbils amb 10 iPads cadascuna per a poder-les desplaçar allà on calgui.
• L’Intèrpret compta, en l’actualitat, amb prop de 40 ordinadors Mac (repartits per les aules) i 20 iPads.

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: