Audicions

Sempre hem cregut en el valor didàctic de les audicions en públic.
Així, L’Intèrpret organitza audicions trimestrals en què hi participa tot l’alumnat que toca un instrument. Aquestes audicions són d’assistència obligatòria i amb uns objectius educatius concrets:
• Tocar davant del públic. 
• Adquirir l’hàbit d’escoltar als concerts o d’ésser escoltat.
• Ésser crític davant de les seves execucions musicals.
• L’avaluació i l’autoavaluació.
 
Durant el primer i el segon trimestre, organitzem les audicions de manera interna a les nostres instal·lacions.
A final del curs, però, fem audicions individuals i col·lectives obertes als pares i al públic en general, en espais com l’Auditori Enric Granados, el Teatre de L’Escorxador o el Cafè de L’Escorxador.
Totes les audicions que organitzem queden enregistrades i romanen a l’abast dels interessats com a material didàctic i de consulta.
 
 Petita mostra de les audicions del curs 2012/2013

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: