El programa Petits Músics

Al meu fill li agrada la música…Petit mans al cap

Perquè la música és un dels seus primers estímuls. La música que ha escoltat a casa des que va nàixer, les cançons que li canten els pares i els avis, la ràdio, la televisió. Melodies, ritmes, que li generen rialles, moviment, que intenta imitar i repetir. És un dels seus primers contactes amb l’art.

A L’Intèrpret vam endegar el programa Petits Músics l’any 2001, un cop més com el primer centre a la demarcació de Lleida a oferir un programa acurat de música per a bebès. Ho vam fer convençuts que si mai és tard per començar a aprendre música, tampoc mai és massa aviat.

El programa Petits Músics és un curs destinat a afavorir el desenvolupament dels infants més petits a través de la música.

Aquest programa educa no tant sols en l’àmbit musical, sinó que ajuda a desenvolupar les capacitats integrals de l’infant.

Així, treballem per desenvolupar les capacitats cognitives com són: la memòria, la concentració, l’atenció, la imaginació, l’observació, la comparació, la lògica i la creació; les capacitats motrius pel que fa a l’adquisició del control postural i desplaçament del propi cos tant globalment com per parts; la capacitat d’interrelació social o sociabilitat, per establir els valors de respecte, estimació, tolerància i solidaritat amb els altres; la capacitat d’autonomia personal, perquè afavorim l’adquisició d’hàbits, el coneixement de si mateix i la pròpia personalitat.

 

HORARIS PETITS MÚSICS PER AL CURS 2022/23
Inici de les classes el 12 de setembre.
• P0. Dimarts de 11:00 a 12:00 h.
• P1 i P2. Dilluns de 18:00 a 19:00 h.
• P1 i P2. Dimarts de 17:00 a 18:00 h.
• P1 i P2. Dijous de 18:00 a 19:00 h.
 
Tallers en DISSABTES.
P1 de 10:00 a 11:00 h i P2 d’11:00 a 12:00 h.
A partir de l’octubre

 

Es plantejaran més grups en funció de la demanda.
 
Preus: 50 €/mensuals.