Nivell mitjà

El nivell mitjà es cursa a partir dels 11/12 anys i dóna continuïtat al nivell elemental. Aquests estudis musicals permeten la possibilitat de convalidar crèdits a l’ESO i el Batxillerat. Al nivell mitjà, i gràcies al nostre Pla d’Acció Tutorial, l’alumnat pot decidir el seu propi itinerari escolar.
 
Assignatures:
 
Professorat:  
 
Adreçat a Alumnes d’11 a 18 anys.
Horari Dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 19:00 a 20:30 h.