Professorat del conservatori

Tot el professorat de L’Intèrpret disposa de la titulació pertinent per impartir classes de música en els diferents nivells, assignatures i instruments.
Són, a més de pedagogs, músics. Uns músics que han adquirit el compromís de transmetre coneixements, però també motivació, il·lusió i passió per la música.
El professorat de L’Intèrpret es forma i recicla permanentment per estar al dia de les darreres innovacions pedagògiques.
I més enllà de l’aula, participen de les diferents iniciatives i produccions que impulsa L’Intèrpret i, tot sovint, formen part d’orquestres, bandes i formacions musicals diverses.