L’acció tutorial

Entenem la tutoria com a orientació i seguiment de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i com a desenvolupament integral de la persona.

A L’Intèrpret, el tutor de l’alumnat correspon a la figura del professor o professora d’instrument o de dramatúrgia. Els tutors s’articulen en departaments o grups de treball que es reuneixen periòdicament.

Tot i això, l’acció tutorial la duu a terme tot l’equip docent que treballa amb l’alumne en concret, coordinats pel tutor i contribuïnt a l’orientació de l’alumnat des de l’elecció de les assignatures optatives fins al seguiment global (acadèmic, personal i professional) del seu procés d’aprenentatge.

Els pares i mares disposen de sessions individualitzades (tutories) per tal de rebre informació personalitzada de l’acció tutorial i entrevistar-se amb el tutor/professor. Tanmateix, l’acció tutorial també es duu a terme dins l’aula amb l’alumnat, tant si es tracta d’una classe individual com col·lectiva.

D’altra banda, el centre organitza periòdicament reunions col·lectives de pares per departaments didàctics o per cicles amb el professorat implicat. L’Escola presenta un document base de cada tutoria o reunió que queda arxivat en suport informàtic i a l’abast de les famílies.

Totes aquestes mesures estan pensades per garantir la màxima fluïdesa en la comunicació i un seguiment efectiu del procés d’aprenentatge l’alumnat.

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: