Instruments

A L’Intèrpret es poden estudiar 17 instruments, tant de música clàssica com moderna. Tots ells encaixen en diferents formacions, agrupacions i estils musicals.
L’escola disposa d’un pla d’assessorament en l’elecció de l’instrument per tal que s’esculli tenint en compte diversos criteris i essent conscients de les possibilitats de cadascú. 

Les classes d’instrument a L’Intèrpret són sempre individuals.
Segons l’edat de l’alumnat, les classes poden ser de 30, 45 o 60 minuts setmanals.