Formulari d’inscripcio camp rock

L’INTÈRPRET CAMP ROCK, juliol 2024

INFORMACIÓ IMPORTANT:

Cal fer una reserva de plaça de 250 € per a les inscripcions al primer torn (del 29 de juny al 6 de juliol), de 350 € per al segon torn (del 17 al 28 de juliol), que no es retornarà en cap concepte després que la inscripció hagi estat admesa per l’organització. La resta del pagament s’haurà d’haver efectuat abans del dia 6 de juny.

A la inscripció cal adjuntar-hi el comprovant de l’ingrés de reserva al compte IBAN ES02 2100 0336 65 0200144712, a nom de l’Escola de Música L’Intèrpret i amb el concepte “CAMP ROCK 2024” i el nom i els cognoms del/de la participant.

El preu de les colònies inclou l’allotjament complet, el transport de l’anada des de Lleida (excepte per als +18) i el material didàctic i lúdic, així com les assegurances corresponents.

Qualsevol anul·lació després del dia 14 de juny no implicarà el retorn de l’import.

L’escola es reserva el dret a modificar qualsevol aspecte organitzatiu per millorar el funcionament del campus.