Formulari d’inscripcio camp rock

L’INTÈRPRET CAMP ROCK, juliol 2023

INFORMACIÓ IMPORTANT:

Cal fer una reserva de plaça de 250 € per a les inscripcions al primer torn (de l’1 al 8 de juliol), de 350 € per al segon torn (del 19 al 30 de juliol) i de 300 € per al +18, que no es retornarà en cap concepte després que la inscripció hagi estat admesa per l’organització. La resta del pagament s’haurà d’haver efectuat abans de l’inici de l’activitat.

A la inscripció cal adjuntar-hi el comprovant de l’ingrés de reserva al compte IBAN ES02 2100 0336 65 0200144712, a nom de l’Escola de Música L’Intèrpret i amb el concepte “CAMP ROCK 2023” i el nom i els cognoms del/de la participant.

El preu de les colònies inclou l’allotjament complet, el transport de l’anada des de Lleida (excepte per als +18) i el material didàctic i lúdic, així com les assegurances corresponents.

Qualsevol anul·lació després del dia 10 de juny no implicarà el retorn de l’import.

L’escola es reserva el dret a modificar qualsevol aspecte organitzatiu per millorar el funcionament del campus.