Protocol Covid-19

Protocol davant el COVID-19

El protocol d’actuació davant el Covid-19, es basa en els següents eixos:

 • Dur sempre mascareta, mans netes, no tocar-se la cara, mesures de protecció i distàncies de seguretat.
 • Neteja constant de les instal·lacions i dels instruments.
 • Tot el material necessari i adaptació dels espais.
 • Treball del contingut transversal de la higiene a l’escola.

 

Qüestions generals.

 • L’aspecte general més important que cal potenciar és: mans netes, no tocar-se la cara, distància de seguretat i mesures de protecció.
 • A l’escola sols podran accedir l’alumnat i el professorat.
 • L’ús de la mascareta serà obligatori per a tothom.
 • Es farà control de temperatura a tot l’alumnat i professorat al moment d’entrar al centre.
 • Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola i cada canvi de classe.
 • Volem implementar un concepte de neteja constant vs neteja diària fet que implica que tota la comunitat educativa en participi i se’l faci seu.

Procés petició d’informació i/o matriculació.

Prioritzar videoconferència o telèfon.

Si és presencial:

 • Només entrar: desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Respectar distància al taulell.
 • Serà atès darrera de mampara del taulell de recepció.
 • Si arriba una segona visita s’esperarà a la porta de la mediateca.
 • No podran haver-hi simultàniament més de dues famílies a la recepció.
 • El PAS disposarà de mascareta i pantalla facial de protecció

Entrada de l’alumnat a l’escola.

 • Les famílies deixaran els infants a la porta de l’escola, per la porta principal.
 • El lector d’emprempta digital per a obrir la porta estarà desactivat per a l’alumnat.
 • Les famílies no podran entrar a l’escola i s’esperaran un minut a la plaça Castella. No es podran quedar a la vorera de l’escola per tal d’evitar aglomeracions.
 • En entrar es prendrà la temperatura a l’alumnat amb un termòmetre d’infrarojos sense contacte.
 • Si la temperatura és superior als 37º s’avisarà a les famílies per a que se l’emportin i en facin el seguiment.
 • Si la família hagués marxat es confinarà l’alumne/a en una aula sol fins que el vinguin a buscar.
 • L’alumnat es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a la recepció.
 • Entraran a les classes organitzadament quan se’ls ho indiquin.
 • El professor desinfectarà les cadires, taules i manetes de les portes abans de cada classe.
 • El professor serà l’encarregat d’obrir i tancar la porta evitant que l’alumnat toqui la maneta de la mateixa.

Sortida de l’escola.

 • A l’escola de dalt la sortida es farà per la porta d’emergència per tal d’evitar creuament amb els grups que entren.
 • A l’escola de baix els grups sortiran de les classes d’un en un.
 • Cada professor de llenguatge o grup, en acabar la classe la deixarà preparada i desinfectada i després acompanyarà als seus alumnes a la sortida entregant-los a les famílies d’un en un.
 • Es demanarà a les famílies que guardin les distàncies de seguretat i que sigui només una persona la que vagi a recollir a l’alumnat.

Rebuda i sortida de la classe.

 • Quan l’alumnat entri a la classe es trobarà les cadires, faristols, etc, disposats en l’espai per tal de respectar la distància de seguretat.
 • L’alumnat estarà, dins l’aula, respectant la distància de seguretat.
 • Les activitats que s’hi programin tindran en compte, en tot moment, el punt anterior.
 • Serà sempre el professorat que obri i tanqui les portes de les classes.

Classes d’instrument (classes individuals).

 • Abans de començar la classe professor i alumne es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
  • Es faran respectant la distància de seguretat.
  • Serà sempre el professorat qui obri i tanqui les portes de les classes.

 

 • Classes de piano
  • El professor desinfectarà el teclat del piano abans de cada classe i en acabar la darrera classe del dia.

 

 • Classes de vent
  • Aquells instrument que ho precisin faran classe amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
   • El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrerra classe del dia.
   • S’evitarà encarar l’instrument directament a la mampara o a alumne/professor.
   • Els instruments que generin saliva a partir de la condensació (trompeta, trombó i trompa) tindran sempre una paperera al davall i l’extracció es farà suaument i molt a prop de la paperera, posant-hi prèviament paper al fons de la mateixa. El professor tirarà desinfectant a sobre del paper en acabar la classe.

 

 • Classes de cant: 
  • Si es vol emprar micròfon, cada alumne portarà el seu micròfon. El professor desinfectarà el canon femella i un metre de cable en acabar la classe.
   • S’evitarà cantar cara a cara.
   • Es faran amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
   • El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrerra classe del dia.

Classes de llenguatge i grupals (fins a 10/12 alumnes).

 • Cada classe grupal escollirà una cançó que els agradi i que duri uns 30/40 segons. La cantaran, mentre es fregen les mans amb gel hidroalcohòlic, al començar la classe quan hi hagi alumnes que vingui de fer una altra classe.
 • Les cadires estaran distribuïdes en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
 • El professor, amb l’ajuda de l’alumnat si ho creu convenient, desinfectarà les pal·les de les cadires de braç cada classe i en acabar la darrera classe del dia.

Classes de formacions (més de 12 alumnes).

 • Les cadires estaran distribuides en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
 • Caldrà estudiar quines formacions són viables pel que fa a l’espai que necessitin per a dur-se a terme.

Reunions internes / trobades professorat.

 • Es prioritzaran les reunions online.
 • Si es fan físicament, es faran seguint les directirus generals del present protocol.

Neteja i desinfecció de l’escola.

 • Diària:
  • Els punts crítics (vectors) de contacte de l’escola (porta d’entrada, manetes de les portes, interruptors, lavabos, etc) estaran en constant desinfecció (mínim cada hora).
  • L’aire condicionat funcionarà sempre amb el màxim de renovació d’aire i cada hora farà un cicle de ventilació forçada.
  • Al matí, a l’inici de la tarda i abans de tancar per la nit es farà un cicle de 10 minuts de ventilació forçada obrint portes i finestres.
  • Cada professor netejarà, quan marxi de la seva aula, la seva taula, teclat d’ordinador i/o allò que hagi emprat per a fer la classe.
  • L’empresa contractada encarregada de la neteja del centre farà una neteja general cada dia abans de les 8.30 h.

 • Setmanal:
  • Neteja i desinfecció de les reixes i els filtres de l’aire condicionat de cada aula.
  • Cada setmana es realitzarà una desinfecció extraordinària de reforç amb tracament de xoc d’ozò a cada aula.

Restriccions:

 • No es podrà fer anar la mediateca, a excepció del professorat. Sols l’alumnat a qui se li hagi autoritzat l’entrada amb una assignació de cadira podrà estar si està esperant que el vinguin a recollir.
 • No es farà prèstec puntual d’instruments (sols prèstec anual).
 • No es farà prèstec de llibres ni CD’s.
 • Sols podran accedir el professorat i l’alumnat a les instal·lacions del centre.
 • L’alumnat ha de dur el seu material i la seva mascareta.
 • No es prestaran llàpis, bolígrafs, gomes, etc.
 • L’alumnat ha de dur els seu propi instrument així com els seus accessoris: jacks, baquetes, etc.

Cultura d’higiene al centre:

 • S’explicarà el protocol a l’alumnat 
 • Als espais comuns i a les classes hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic
 • A les classes hi haurà paper i líquid desinfectant per a la neteja constant.
 • Cada professor tindrà el seu gel hidroalcohòlic tant per a ús personal com per l’alumnat de classe. Serà ell qui el dosificarà.
 • Es treballarà a l’aula el contingut transversal de la higiene a totes les assignatures.
 • Qüestions generals.
  • L’aspecte general més important que cal potenciar és: mans netes, no tocar-se la cara, distància de seguretat i mesures de protecció.
  • A l’escola sols podran accedir l’alumnat i el professorat.
  • L’ús de la mascareta serà obligatori per a tothom.
  • Es farà control de temperatura a tot l’alumnat i professorat al moment d’entrar al centre.
  • Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola i cada canvi de classe.
  • Volem implementar un concepte de neteja constant vs neteja diària fet que implica que tota la comunitat educativa en participi i se’l faci seu.

 

 

 

 • Procés petició d’informació i/o matriculació.
  • Prioritzar videoconferència o telèfon.
  • Si és presencial:
    • Només entrar: desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.
    • Respectar distància al taulell.
    • Serà atès darrera de mampara del taulell de recepció.
    • Si arriba una segona visita s’esperarà a la porta de la mediateca.
    • No podran haver-hi simultàniament més de dues famílies a la recepció.
    • El PAS disposarà de mascareta i pantalla facial de protecció

 

 

 

 • Entrada de l’alumnat a l’escola.
  • Les famílies deixaran els infants a la porta de l’escola, per la porta principal.
  • El lector d’emprempta digital per a obrir la porta estarà desactivat per a l’alumnat.
  • Les famílies no podran entrar a l’escola i s’esperaran un minut a la plaça Castella. No es podran quedar a la vorera de l’escola per tal d’evitar aglomeracions.
  • En entrar es prendrà la temperatura a l’alumnat amb un termòmetre d’infrarojos sense contacte.
  • Si la temperatura és superior als 37º s’avisarà a les famílies per a que se l’emportin i en facin el seguiment.
  • Si la família hagués marxat es confinarà l’alumne/a en una aula sol fins que el vinguin a buscar.
  • L’alumnat es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a la recepció.
  • Entraran a les classes organitzadament quan se’ls ho indiquin.
  • El professor desinfectarà les cadires, taules i manetes de les portes abans de cada classe.
  • El professor serà l’encarregat d’obrir i tancar la porta evitant que l’alumnat toqui la maneta de la mateixa.
 • Sortida de l’escola.
  • A l’escola de dalt la sortida es farà per la porta d’emergència per tal d’evitar creuament amb els grups que entren.
  • A l’escola de baix els grups sortiran de les classes d’un en un.
  • Cada professor de llenguatge o grup, en acabar la classe la deixarà preparada i desinfectada i després acompanyarà als seus alumnes a la sortida entregant-los a les famílies d’un en un.
   • Es demanarà a les famílies que guardin les distàncies de seguretat i que sigui només una persona la que vagi a recollir a l’alumnat.

 

 

 • Rebuda i sortida de la classe.
  • Quan l’alumnat entri a la classe es trobarà les cadires, faristols, etc, disposats en l’espai per tal de respectar la distància de seguretat.
  • L’alumnat estarà, dins l’aula, respectant la distància de seguretat.
  • Les activitats que s’hi programin tindran en compte, en tot moment, el punt anterior.
  • Serà sempre el professorat que obri i tanqui les portes de les classes.

 

 • Classes d’instrument (classes individuals).
  • Abans de començar la classe professor i alumne es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
  • Es faran respectant la distància de seguretat.
  • Serà sempre el professorat qui obri i tanqui les portes de les classes.
   • Classes de piano
    • El professor desinfectarà el teclat del piano abans de cada classe i en acabar la darrera classe del dia.

 

   • Classes de vent
    • Aquells instrument que ho precisin faran classe amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    • El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrerra classe del dia.
    • S’evitarà encarar l’instrument directament a la mampara o a alumne/professor.
    • Els instruments que generin saliva a partir de la condensació (trompeta, trombó i trompa) tindran sempre una paperera al davall i l’extracció es farà suaument i molt a prop de la paperera, posant-hi prèviament paper al fons de la mateixa. El professor tirarà desinfectant a sobre del paper en acabar la classe.

 

   • Classes de cant: 
    • Si es vol emprar micròfon, cada alumne portarà el seu micròfon. El professor desinfectarà el canon femella i un metre de cable en acabar la classe.
    • S’evitarà cantar cara a cara.
    • Es faran amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    • El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrerra classe del dia.

 

 

 • Classes de llenguatge i grupals (fins a 10/12 alumnes).
  • Cada classe grupal escollirà una cançó que els agradi i que duri uns 30/40 segons. La cantaran, mentre es fregen les mans amb gel hidroalcohòlic, al començar la classe quan hi hagi alumnes que vingui de fer una altra classe.
  • Les cadires estaran distribuïdes en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
  • El professor, amb l’ajuda de l’alumnat si ho creu convenient, desinfectarà les pal·les de les cadires de braç cada classe i en acabar la darrera classe del dia.

 

 

 • Classes de formacions (més de 12 alumnes).
  • Les cadires estaran distribuides en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
  • Caldrà estudiar quines formacions són viables pel que fa a l’espai que necessitin per a dur-se a terme.

 

 

 • Reunions internes / trobades professorat.
  • Es prioritzaran les reunions online.
  • Si es fan físicament, es faran seguint les directirus generals del present protocol.

 

 

 • Neteja i desinfecció de l’escola.
  • Diària:
   • Els punts crítics (vectors) de contacte de l’escola (porta d’entrada, manetes de les portes, interruptors, lavabos, etc) estaran en constant desinfecció (mínim cada hora).
   • L’aire condicionat funcionarà sempre amb el màxim de renovació d’aire i cada hora farà un cicle de ventilació forçada.
   • Al matí, a l’inici de la tarda i abans de tancar per la nit es farà un cicle de 10 minuts de ventilació forçada obrint portes i finestres.
   • Cada professor netejarà, quan marxi de la seva aula, la seva taula, teclat d’ordinador i/o allò que hagi emprat per a fer la classe.
   • L’empresa contractada encarregada de la neteja del centre farà una neteja general cada dia abans de les 8.30 h.
  • Setmanal:
   • Neteja i desinfecció de les reixes i els filtres de l’aire condicionat de cada aula.
   • Cada setmana es realitzarà una desinfecció extraordinària de reforç amb tracament de xoc d’ozò a cada aula.

 

 

 • Restriccions:
 • No es podrà fer anar la mediateca, a excepció del professorat. Sols l’alumnat a qui se li hagi autoritzat l’entrada amb una assignació de cadira podrà estar si està esperant que el vinguin a recollir.
 • No es farà prèstec puntual d’instruments (sols prèstec anual).
 • No es farà prèstec de llibres ni CD’s.
 • Sols podran accedir el professorat i l’alumnat a les instal·lacions del centre.
 • L’alumnat ha de dur el seu material i la seva mascareta.
 • No es prestaran llàpis, bolígrafs, gomes, etc.
 • L’alumnat ha de dur els seu propi instrument així com els seus accessoris: jacks, baquetes, etc.

 

 

 • Cultura d’higiene al centre:
 • S’explicarà el protocol a l’alumnat 
 • Als espais comuns i a les classes hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic
 • A les classes hi haurà paper i líquid desinfectant per a la neteja constant.
 • Cada professor tindrà el seu gel hidroalcohòlic tant per a ús personal com per l’alumnat de classe. Serà ell qui el dosificarà.
 • Es treballarà a l’aula el contingut transversal de la higiene a totes les assignatures.

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: