Llenguatge musical

Durant els dos primers cursos del primer cicle de nivell Elemental (dels 6 als 8 anys) l’alumnat fa dues sessions setmanals d’una hora cadascuna.
Al segon cicle (a partir dels 8 anys) i fins el final del nivell Mitjà faran dues sessions setmanals d’una hora i mitja de durada cadascuna. 

 
Continguts Nivell Elemental: A partir dels 6 anys tots els infants estan en un gran moment receptiu per començar a conèixer les bases del llenguatge musical, bàsiques per entendre tot el que envolta el món de la música i poder començar l’estudi d’un instrument, que és on s’apliquen i on es veuen reflectits tots els continguts que es treballen en el llenguatge musical.
És en el Nivell Elemental on els alumnes agafen les bases principals del món de la música, per poder després tractar a més profunditat altres temes en el Nivell Professional.
 Els blocs treballats són: teoria, entonació, solfeig, lectura, ritme, educació de l’oïda, audició i Informàtica musical.
 


Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: