Projecte lingüístic

El projecte lingüístic reflecteix l’estat de les llengües presents al centre i es basa en els següents punts:
• La Llengua Catalana, com a llengua d’aprenentatge i de comunicació, fa les funcions de vehicle preferent d’expressió quotidià, i assoleix en l’escola l’estatus de llengua usual en les relacions entre l’alumnat, i aquests i el professorat.
• És important el paper del professorat com a transmissor del model d’ús de la llengua per a l’alumnat, perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid.
• Vetllem per tal d’aconseguir la normalitat en l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida escolar: dins i fora de les aules, a nivell administratiu i en les actuacions de projecció externa.
• Si es produeix l’ingrés a la comunitat educativa d’un alumne o professor amb dificultats de comprensió de la llengua catalana, vetllem perquè aquest s’hi senti acollit i establim estratègies que facilitin la possibilitat de comunicar-se en llengua catalana al més aviat possible.
• En atenció a la diversitat de l’alumnat i del professorat, es té en compte, si fa falta, la utilització d’una llengua diferent del català.

Benvingut a L’Intèrpret!

Som aquí per a ajudar-te a trobar la informació més adient a les teves necessitats.

Si us plau, completa la següent informació i t’orientarem: